IB+ - הרשת הגדולה בישראל לייעוץ תזונתי, תוספי מזון ותכניות אימון

בראשית התהליך יצאנו לתחקיר מעמיק פנים וחוץ ארגוני, לתור אחר הבידול המיוחל מול המתחרים. תהליך זה, הוביל אותנו למיתוג ומיצוב הרשת כחלוצה ומובילה במידע ומתן כלים לכלל העוסקים בספורט. כל אלו יצרו נוסחה מנצחת שתבטיח תוצאות ומראה מושלם. את אלפי הלקוחות הנאמנים שלנו הפכנו לחברים פעילים ומרוצים במועדון לקוחות שהקמנו, ואת חנויות הרשת מיתגנו ברוח החזון החדש של החברה.

1420799160_ib_thumbnail6